Vĩnh Sinh

Chương 1218: Sát Hoàng Đánh LénLiệt Hoàng phát ra những thanh âm không cam lòng, nghĩ kiệt lực biến hóa để thoát đi kiếm khí khủng bố đáng sợ này!

Nhưng Vũ Hoàng căn bản không cho hắn cơ hội. lại xuất ra bổn kiếm!

– Một kiếm Thần tích hiện, hai kiếm càn khôn động, ba kiếm sơn hà liệt, bổn kiếm thiên kiếp biến!

Ầm ầm!

Bổn kiếm hội tụ thành một đạo Thần quang tín ngưỡng thô to. xuyên thủng không gian, trực tiếp xé nát tất cả thánh thể Liệt Hoàng, thậm chí khiến Phương Hàn cảm giác được Chí Tôn Giới của hắn bắt đầu vỡ tan.

– Ta chết, cứ thế này mà chết sao?! Không! Không thể!

Liệt Hoàng lại bùng nổ. Giờ khắc này, Vũ Hoàng liên tục đánh ra tám kiếm, trảm phá tất cả thân thông hộ thân cương khí và pháp bảo. Hắn bay vút lên. biến thành một đóa dương thần hoa hòa diễm rất lớn. Hòa diễm cuồn cuộn sục sôi. phá tan Chưởng ngại, sẽ bỏ trốn.

Nhưng hắn vừa mới bay vút lên. một một phật thủ thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thăng lên trên đóa dương thần hoa. trực tiếp một trảo, chụp Ngay vào lòng bàn tay, trong đó truyền ra Ý niệm của Phương Hàn:

– Liệt Hoàng, ngươi hôm nay chết chắc rồi! Tất cả tinh hoa sinh mệnh đều bị ta thu lấy. Ta muốn luyện hóa ngươi, để xem ngươi còn dám xuống tay với Chưởng giáo Vũ Hóa Môn chúng ta nữa hay không?!

Đóa dương thần hoa rất lớn kia chính là do toàn bộ tinh hoa pháp tắc đại đạo của Liệt Hoàng ngưng tụ thành, bị Phương Hàn tế ra Phật Đà đại thủ Thiên Thiện Phật Hoàng nắm lấy, không thể động đậv!

Tuy rằng Liệt Hoàng cũng là Hoàng giả Chí Tiên nhưng hắn liên tiếp bị tám kiếm của Vũ

Hoàng trảm phá. Tám phần tinh khí đã bị tiêu tan. Hơn nữa Thiên Thiện Phật Hoàng cũng chính là chí tôn vô thượng Thiên Địa Đông Thọ. vận sức chờ phát động, một chiêu trấn áp, gần như không có lực hoàn thủ!

Thái dương hoa hỏa diễm thật lớn rơi vào trong phật thủ của Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cổ hòa diễm lực thật lớn thiếu chút nữa đã đốt chay hắn. Đây chính là tất cả tinh hoa sinh mệnh của một Hoàng giả Chí Tiên, không phải đơn giản.

– Kinh thật, ta căn bản không thể luyện hóa!

Mặc dù Phương Hàn đã tấn chức cảnh giới Thánh nhân nhưng vừa tiếp xúc với đoàn thái dương hòa diễm này đã liền nhận ra sự chênh lệch cực lớn giữa cảnh giới Hoàng giả Chí Tiên với Thánh nhân. Nếu khi Phương Hàn còn ở cảnh giới Bán Thánh, nếu tiếp xúc với đoàn hòa diễm này ngược lại sẽ bị trọng thương Ngay lập tức! Hiện tại. hắn muốn luyện hóa được cũng phải chờ mấy ngàn Thiên giới năm, thậm chí mấy vạn Thiên giới năm.

Một đoàn tinh hoa hòa diễm này đặt vào Chí Thiên Môn, toàn bộ Chí Thiên Môn cũng có xu thế bị hòa tan. May mắn chí bảo Tam Thập Tam Thiên dung nhập với tàn phiến của Tạo Hóa Thân Khí, không phải là thứ mà lực lượng bình thường cỏ thể phá Hủy. Nếu không, lập tức Chí Thiên Môn đã bị Hủy diệt rồi!

Bát Bộ Phù Đồ, Cánh Tự Do cũng không có năng lực thu nạp!

– Phật ngã từ bi. phổ độ chúng sinh, hết thảy độ hóa. trở thành hư không. Ma Ha Vô Lượng Đại Thần Chú!

Phật hổng liên miên. Thiên Thiện Phật Hoàng liên tục phát ra tiếng gào rít. dùng Sư Tử Hống để hàng phục, chấn nhiếp hết thảỵ tà ma ngoại đạo. Cây Phật thủ này trực tiếp tiến vào trong Chí Tiên MÔ1L bắt đâu phong ấn toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và đại đạo của Liệt Hoàng.

Ống!

Liệt Hoàng phát ra tiếng gào thét thống khổ. như thể không chịu khuất phục! Đúng lúc này. đột nhiên một cỗ đại lực buông xuống, mạnh mẽ đánh, vào trong chí bảo Tam Thập Tam Thiên, không ngờ là Vũ Hoàng ra tay, trợ giúp Phương Hàn luyện hóa Liệt Hoàng.

Hai đại cường giả Thiên Địa Đồng Thọ cùng luyện hóa một Hoàng giả. Liệt Hoàng lập tức không cỏ năng lực ngăn cản phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng, tất cả Ý chí nháy mắt đã bị gạt bỏ. Trí nhớ không lồ lập tức tiến vào trong thân thể Phương Hàn gồm đủ các loại Thần thông thao túng hòa diễm đều ngưng tụ trong Kỷ Nguyên Thư.

Trong Kỷ Nguyên Thư. một chương Văn Minh Hòa không ngờ sinh ra.

Hết thảy văn minh đều không tách rời khỏi lửa!

Mà dương Thần hỏa do Liệt Hoàng hóa thành trực tiếp bị nhốt vào trong Bát Bộ Phù Đồ!

– Phương Hàn sư đệ. pháp bảo có uy lực lớn nhất của ngươi hiện tại chính là Tam Thập Tam Thiên. Nhưng kiện chí bào này không thể tấn chức.Cho nên ngươi nên tấn chức Bát Bộ Phù Đô. Nghe nói Bát Bộ Phù Đô một khi tấn chức thành tiên khí vương phẩm thì uy lực đủ trấn áp chư thiên. Ta hiện tại trợ giúp ngươi, nhốt đánh tất cả pháp tắc của Liệt Hoàng vào Bát Bộ Phù Đô. Ngươi hấp thu nguyên từ trong Bảo giới, một mặt tu luyệiL một mặt chiến đấu!

Thanh âm Vũ Hoàng mênh mông mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, liên thủ với Thiên Thiện Phật Hoàng, dung nhập đáo dương thân hoa thật lớn này vào trong Bát Bộ Phù Đô.

Ầm ẩm!

Bát Bộ Phù Đồ bị tinh hoa sinh mệnh một đời của Hoàng giả Chí Tiên nhốt đánh vào lập tức xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có. Toàn bộ thân tháp, một cổ tạp chất màu xám đã bị luyện hóa ra. biến thành màu đò thầm, mười phần chân kim bình thường nguy nga hùng tráng, lực bạt sơn hà, trấn áo mười vạn đại châu!

Phương Hàn toàn lực vận chuyến Chí Tôn Vạn Bảo Đại Thánh Chân Cương, không ngờ mở ra thông đạo Bảo giới. Một cỗ bảo khí liền tiến vào trong phù đồ. khiến cho phù đồ dần hiện ra khí tức vương giả!

Vạn long trường ngâm!

Bát Bộ Phù Đồ thật lớn từ trong thân thể Phương Hàn vọt ra. lơ lửng trên đỉnh đầu Vũ Hoàng, hào quang vạn trượng! Bên trong mỗi đạo hào quang này đều là một dòng sông. Bên trong mỗi dòng sông đều có vô sổ Thần long chen chúc bay múa. liên tục trường ngâm!

Thân thể Phương Hàn giấu trong Tề Thiên Giới bên trong cơ thể Vũ Hoàng, được hắn bảo hộ cho nên có thể không chút kiêng nê thiêu đốt sinh mệnh tế luyện pháp bảo. thúc giục thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng, nhưng lại cỏ thể ung hung hấp thu nguyên khí Bảo giới.

Đối với vị “sư đệ” này, Vũ Hoàng bảo hộ vô cùng nghiêm mật. sợ hắn gặp phái vấn đề

gì-

0O0


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.