Thông tin truyện

Thần Y Độc Phi

Thần Y Độc Phi

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 443 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

Nàng là thánh thủ am hiếu Trung – Tây y ở thế kỷ XXI, là quân y cao cấp của lục quân.

Khi xuyên qua, liền biến thành địch nữ Phượng gia, Phượng Vũ Hành.

Nhưng không hiểu sao phụ thân không yêu, tổ mẫu không thương, tỷ muội tàn nhẫn; hơn nữa mẫu thân mềm yếu, nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ, phụ thân nàng lại đưa di nương lên làm chính thê, còn tứ hôn cho nàng với cửu hoàng tử vừa bị hủy dung vừa bị tàn phế?!


Danh sách chương

Bình luận