Thông tin truyện

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

 Tác giả:

 Tình trạng:

Hoàn thành 131 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.

Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn sinh lý đều nói đến mức cứng cả da đầu, thật sự… khổ cho nàng rồi!

#Nàng dâu nhỏ, được nuông chiều từ bé#

[Đây là câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng kể về nam chính trọng sinh bồi nữ chính chậm rãi trưởng thành]

Nam chính: Thích Giác

Nữ chính: Thẩm Khước

Nam, nữ phụ: […]

Yếu tố khác: Sư đồ, dưỡng thành, ngọt sủng.


Bình luận