Thông tin truyện

Huyện Lệnh Đế Sư

Huyện Lệnh Đế Sư

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 88 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

Bạn đang đọc truyện Huyện Lệnh Đế Sư của tác giả Thập Nhất.

Triệu Tĩnh vô tình xuyên không làm huyện lệnh cửu phẩm huyện Nguyên Giang nước Dàn. Một người không có chí lớn như hắn, vốn chẳng muốn tranh bá thiên hạ, chỉ muốn làm vua một cõi ăn không ngồi ti, nhàn nhã hưởng thụ. Thế là từ đó huyện Nguyên Giang xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ. Khu tắm gội Lão Bát, sở an tình cảm Nhị Cẩu, tiệm dưỡng sinh Trương Tam… Cho tới một ngày nọ, nữ đế mặc vi phục đi thăm huyện Nguyên Giang.

Triệu Tĩnh: “Đệ hạ người nghe thần giảo biện, thần thật sự chỉ muốn cứu giúp phụ nữ trượt chân thôi!.

“Thế còn múa cột thì sao?”

“Đó là nghệ thuật.”


Danh sách chương

Bình luận