Thông tin truyện

Bánh Đào

Bánh Đào

 Tác giả:

 Thể loại:

Cổ Đại, Đoản Văn, Khác

 Tình trạng:

Hoàn thành 3 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

[Zhihu]: BÁNH ĐÀO

Tác giả: 诉东墙

Edit: Bông Chibi

Beta: Beaver.
_____________________________________

GIỚI THIỆU:

Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử.

Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi.

Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong còn xun xoe nịnh nọt:

– Con gái ta được chế. t dưới vó ngựa của Thái tử điện hạ thế này, đó là phúc phần của nó.

Khi ta còn chưa quá đầu thất(*), cha ta bỏ mẹ ta, cưới một người vợ hiền mới.

(*) gốc 头七 – đầu thất – là thời gian cúng cơm 7 ngày đầu tiên của người chế. t. Ở VN mình hay gọi là sắp vọng tuần đầu.

Mẹ ta cũng vui mừng hớn hở tái giá.

Dường như bọn họ quên ta mất rồi.

Sau này, khi ta sắp được đi đầu thai, cha mẹ ta lại bắt Thái tử đến trước mộ phần của ta, lấy cái chế. t để tạ tội.


Bình luận