Đánh giá
Đã có 1077 người đánh giá

Thể loại: ngôn tình, sắc hiệp hệ thống, đô thị "Ta hỏi các người từ đâu tới đây? Bởi lẽ toàn bộ mỹ nữ ở đây điều là của ta a." Cùng lúc đó thì Tạ Phi Thiên ngẫng cao đầu ưỡn ngực giọng điệu cao ngạo.

Cùng tác giả