Nếu như ngươi nghĩ rằng ngươi là bằng hữu của hắn thì sẽ không bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ là một kẻ giả dối không hơn không kém. Hắn lừa bằng hữu, hắn lừa người thân, lừa thiên hạ...và ngay cả bản thân hắn cũng bị chính hắn lừa. --- Hệ thống tu luyện Tiên tộc: Linh Hậu (Phàm Tiên, Kết Phù, Địa Tiên) Linh Tiên Thiên Tiên  Cửu Thiên Huyền Tiên  La Thiên Thượng Tiên  Đại La Kim Tiên  Tiên Vương  Tiên Quân  Tiên Đế  Nhân Tôn  Địa Tôn  Thiên Tôn.

Cùng tác giả